ALGEMENE VOORWAARDEN STOERSNOER.NL

Kleurverschil
Ondanks dat wij ons uiterste best doen om productfoto`s te maken die de kleuren van de snoeren zo realistisch mogelijk weergeven, kan het voorkomen dat de kleuren in het echt afwijken van de foto`s op de website. Dit is derhalve geen argument om de snoeren terug te sturen.

Garantieperiode
Op de producten van Stoersnoer zit 1 jaar garantie op fabricagefouten. Stoersnoer garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Eventuele verzendkosten naar Stoersnoer worden niet vergoed.

Wij geven de garantie dat lichtbronnen werken bij aankomst, maar wij kunnen helaas geen garantie geven op de levensduur aangezien deze van vele factoren afhankelijk is. Indien een lichtbron bij aankomst defect is, dient dit direct (doch uiterlijk binnen 3 werkdagen) te worden gemeld om in aanmerking te komen voor vervanging of vergoeding.

Garantie-uitsluitingen
In onderstaande situaties vervalt het recht op garantie:
- Wanneer veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door anderen dan Stoersnoer;
- Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Bij beschadiging door opzet of onachtzaamheid;
- Breuk of schades welke niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het pakket gemeld zijn;
- Wanneer de datum op de pakbon/factuur gewijzigd of onleesbaar is;
- Bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
- Als u Stoersnoer niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
- Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

Stoersnoer geeft geen adviezen over installatie en kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, aan personen of objecten welke voortkomt uit installatie of gebruik van haar producten.

Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om onze klanten tevreden te houden, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een verschil van inzicht ontstaat. Om dit op te lossen, vragen wij u de volgende procedure te volgen:

1. Een klacht dient per email te worden ingediend bij Stoersnoer. Dit kan via info@stoersnoer.nl
2. In de klacht dient te worden verwezen naar de bestellingsreferentie, zodat wij de bestelling kunnen terugzoeken.
3. De klacht dient alle relevante informatie te bevatten, zoals het artikelnummer van het product en het factuur- of ordernummer.
4. Bij voorkeur ontvangen wij een foto van het defecte product.
5. Klachten worden in behandeling genomen wanneer aan voorgaande punten wordt voldaan, dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.
6. Wanneer de verwerkingstijd de 14 dagen overschrijdt, melden wij dit bij de indiener. Ook geven wij in dat geval aan wanneer een uitgebreide reactie mag worden verwacht.

Alle gegevens op deze website zijn eigendom van Stoersnoer, onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoersnoer, materiaal dat zich op de Stoersnoer websites bevindt, of dat op een met de Stoersnoer websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2022 Stoersnoer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel